THE BEST MEDIA

Główny nurt naszej działalności to usługi telekomunikacyjne oraz budowa i administracja systemami teleinformatycznymi. Zarządzane przez firmę sieci telekomunikacyjne cechuje wysoka jakość i bezpieczeństwo.


INTERNET

TELEINFORMATYKA

ŁĄCZNOŚĆ

SYSTEMY

Skontaktuj się z Nami

94-215 Łódź, ul. Warneńska 12
(łódzkie, Polska)

nr tel. 42 299-81-00, 503-003-109